Τιμολόγιο

Τιμολόγιο Σωματείου Ραδιοταξί 2017

 

Το τιμολόγιο των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ περιλαμβάνει τα εξής:

α) Το δικαίωμα εκκίνησης – σημαία (ευρώ ανά μίσθωση).

β) Το κόμιστρο διαδρομής (ευρώ ανά χιλιόμετρο των τιμολογίων 1 και 2).

γ) Την αποζημίωση αναμονής.

δ) Το κόμιστρο ελάχιστης διαδρομής.

ε) Ειδικές επιβαρύνσεις (για μεταφερόμενα αντικείμενα, ειδικό τέλος νυκτερινής εξυπηρέτησης, ειδικό τέλος εκκίνησης από σταθμούς, δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα, ειδικές εξυπηρετήσεις).

Το τιμολόγιο του Σωματείου Ραδιοταξί Αγρινίου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορίζεται ανώτατο όριο προαιρετικής προσαύξησης του κομίστρου σε κάθε περίπτωση προ μίσθωσης.

radiotaxi agriniou, ραδιοταξι αγρινιου

* Οι παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%